TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Một số chính sách mới tháng 7/2018

02/08/2018

Chi tiết
Nghỉ làm trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản

08/06/2018

Chi tiết
Một số chính sách mới tháng 5/2018

08/06/2018

Chi tiết
Làm hộ chiếu tại nơi tạm trú

08/06/2018

Chi tiết
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

08/06/2018

Chi tiết
Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh niên thực hiện chương trình Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hòa Bình

27/12/2017

Ngày 15/11/2017, 2017 Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thanh niên, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình và Xã đoàn Cun Pheo tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và ...
Chi tiết
Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh niên thực hiện chương trình Thi tìm hiểu pháp luật tại Trường Giáo dưỡng số 2 - Ninh Bình

27/12/2017

Ngày 27/10/2017 Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thanh niên phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Giáo dưỡng số 2 – tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh nhà trường
Chi tiết
Trung tâm trợ giúp pháp lý Thanh niên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại huyện Thanh Chương, Nghệ An

24/10/2017

Ngày 20/10/2017, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Thanh niên, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã phối hợp với Huyện đoàn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Phiên tòa giả định, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống bạo lực học ...
Chi tiết
Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh niên thực hiện chương trình Phiên tòa giả định tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

08/12/2016

Ngày 3/12/2016, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh niên đã phối hợp với tổ chức ChildFund Việt Nam thực hiện chương trình Phiên tòa giả định tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Chi tiết
Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

19/09/2016

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Chi tiết