Hoạt động nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em”

08/01/2019

Ngày 17/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”
Chi tiết
Khảo sát tình hình thanh niên năm 2018

09/11/2018

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên tiến hành khảo sát đánh giá tình hình thanh niên năm 2018
Chi tiết
KHẢO SÁT TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SINH VIÊN, CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

09/11/2018

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X vào tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên phối ...
Chi tiết
Điều tra ý kiến của thanh niên về một số vấn đề liên quan đến đạo đức của thanh niên hiện nay

29/10/2018

Quý II vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra ý kiến của thanh niên về thực trạng đạo đức của thanh niên hiện nay
Chi tiết
Khảo sát ý kiến trẻ em về hình thức phát triển “tiếng nói” của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em

29/10/2018

Nhằm cung cấp thông tin về sự tham gia của trẻ em từ đó phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”, Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Viện 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu phát triển các hình thức ...
Chi tiết
Khảo sát nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống

23/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, quý 3 vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra khảo sát Nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống.
Chi tiết
Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện điều tra, khảo sát ý kiến của thanh niên về  “Một số nội dung sửa đổi Luật Thanh niên 2005”

22/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, quý 3 vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến thanh niên về một số nội dung sửa đổi của Luật Thanh niên 2005.
Chi tiết
Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện điều tra, khảo sát ý kiến của thanh niên về  “Điều kiện kinh tế - xã hội của thanh niên hiện nay”

22/10/2018

Trong quý 3 năm 2018, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến thanh niên về những điều kiện kinh tế - xã hội cho sự phát triển của thanh niên làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ ...
Chi tiết
Điều tra, khảo sát ý kiến của đoàn viên, thanh niên về

22/10/2018

Trong quý 2 – 3 năm 2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã phối hợp cùng một số tỉnh/thành đoàn để tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến của đoàn viên, thanh niên về giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích ...
Chi tiết
Điều tra ý kiến của thanh niên về  “Tác động của tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 đến tâm trạng, tư tưởng của thanh niên”

10/04/2018

Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội quý I/2018 với chủ đề “Tác động của tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 đến tâm trạng, tư tưởng của thanh niên”
Chi tiết