Hoạt động nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

Đoàn nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) khảo sát thực địa tại Khánh Hòa

25/07/2019

Từ ngày 6/6 đến ngày 9/6, Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn nghiên cứu do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên làm trường đoàn và các nghiên cứu viên cùng ...
Chi tiết
Đoàn nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) khảo sát thực địa tại Đắc Lắk

25/07/2019

Từ ngày 3/6 đến ngày 5/6, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) do TS. Đỗ Ngọc Hà làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại Đắc Lắk
Chi tiết
Khảo sát Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019

25/07/2019

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII vào cuối năm 2019, được sự đồng ý của Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên ...
Chi tiết
Khảo sát những khó khăn của thanh niên làm việc tại KCN, KCX trong việc tiếp cận dịch vụ công hiện nay

25/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, Quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra khảo sát Những khó khăn của thanh niên làm việc tại KCN, KCX trong việc tiếp cận dịch vụ công hiện nay
Chi tiết
Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện điều tra dư luận xã hội Quý 1.2019

25/03/2019

Vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội quý 1 năm 2019 với chủ đề “Ý kiến của thanh niên về các chính sách hỗ trợ đảm bảo đời sống và hòa nhập cộng đồng cho một số đối ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em”

08/01/2019

Ngày 17/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”
Chi tiết
Khảo sát tình hình thanh niên năm 2018

09/11/2018

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên tiến hành khảo sát đánh giá tình hình thanh niên năm 2018
Chi tiết
KHẢO SÁT TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SINH VIÊN, CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

09/11/2018

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X vào tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên phối ...
Chi tiết
Điều tra ý kiến của thanh niên về một số vấn đề liên quan đến đạo đức của thanh niên hiện nay

29/10/2018

Quý II vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra ý kiến của thanh niên về thực trạng đạo đức của thanh niên hiện nay
Chi tiết
Khảo sát ý kiến trẻ em về hình thức phát triển “tiếng nói” của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em

29/10/2018

Nhằm cung cấp thông tin về sự tham gia của trẻ em từ đó phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”, Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Viện 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu phát triển các hình thức ...
Chi tiết