NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên”

21/01/2019

Ngày 3/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên” do GS.TS Đặng Cảnh Khanh – ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 20/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống” mã số KXVTN.18-06 do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm đề ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 18/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội của thanh niên hiện nay” do đ/c TS. Đỗ Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì cuộc ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 24/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Điều tra một số nội dung sửa đổi Luật Thanh niên” do GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp
Chi tiết
TTNC: Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay

09/11/2018

Đề tài cấp bộ: “Xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay” do TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm. Mã số: ĐT.KXĐTN.17-08.
Chi tiết
TTNC: Tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017-2022

26/10/2018

Chi tiết
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017:

28/08/2018

Ngày 14/12/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong điều kiện hiện nay" (Nghiên cứu trường hợp tại Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long), mã số ĐT.KXĐTN.17-09 do TS. Phan ...
Chi tiết
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA:

02/03/2018

Sáng ngày 26/2/2018, Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: "Những sai lệch xã hội trong thanh niên: Thực trạng và giải pháp", mã số 01/15-ĐTĐL.XH-XHTN do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Giải pháp lồng ghép các hoạt động  Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Giải pháp lồng ghép các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS", mã số KXĐTN.15-08 do ThS Phan Nguyên Thái làm chủ nhiệm
Chi tiết
Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất", mã số KXĐTN.15-10 do TS Trần Sỹ Minh làm chủ nhiệm.
Chi tiết