NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

KQNC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHUNG CHI TIẾT CỦA  LUẬT THANH NIÊN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN

18/04/2019

Bài viết tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài cấp Viện năm 2017 “Nghiên cứu xây dựng khung chi tiết Luật thanh niên sửa đổi theo hướng tiếp cận phát triển”, mà số KXVTN17-02.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên”

21/01/2019

Ngày 3/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên” do GS.TS Đặng Cảnh Khanh – ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 20/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống” mã số KXVTN.18-06 do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm đề ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 18/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội của thanh niên hiện nay” do đ/c TS. Đỗ Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì cuộc ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 24/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Điều tra một số nội dung sửa đổi Luật Thanh niên” do GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp
Chi tiết
TTNC: Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay

09/11/2018

Đề tài cấp bộ: “Xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay” do TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm. Mã số: ĐT.KXĐTN.17-08.
Chi tiết
TTNC: Tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017-2022

26/10/2018

Chi tiết
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017:

28/08/2018

Ngày 14/12/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong điều kiện hiện nay" (Nghiên cứu trường hợp tại Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long), mã số ĐT.KXĐTN.17-09 do TS. Phan ...
Chi tiết
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA:

02/03/2018

Sáng ngày 26/2/2018, Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: "Những sai lệch xã hội trong thanh niên: Thực trạng và giải pháp", mã số 01/15-ĐTĐL.XH-XHTN do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Giải pháp lồng ghép các hoạt động  Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Giải pháp lồng ghép các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS", mã số KXĐTN.15-08 do ThS Phan Nguyên Thái làm chủ nhiệm
Chi tiết