NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu quốc tế - Nghiên cứu tổng quát về thanh thiếu niên và bảo vệ thanh thiếu niên trước hành vi xâm hại tình dục I

15/07/2019

Mục đích của nghiên cứu là nhằm đề xuất những giải pháp bảo vệ trẻ em và thanh niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục và hỗ trợ những nạn nhân trong việc tìm kiếm những giải pháp mở rộng các thiết chế hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu ...
Chi tiết
Nghiên cứu quốc tế - Một nghiên cứu theo chiều dọc về trẻ em và thanh thiếu niên từ các gia đình đa văn hóa III

15/07/2019

Nghiên cứu hiện tại được thực hiện để tìm hiểu quá trình phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, điều tra sự tương đồng và khác biệt giữa trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa và phi văn hóa, kiểm tra các yếu tố ảnh ...
Chi tiết
Nghiên cứu quốc tế - Nghiên cứu về tình hình cuộc sống và ý thức của thanh niên và chính sách có liên quan

15/07/2019

Các kết quả chính của nghiên cứu đã chỉ ra các chi phí như học phí và nhà ở của sinh viên đều được phụ huynh chi trả, điều này làm mức độ độc lập của sinh viên chỉ ở mức độ thấp. Mặc khác, sinh viên thể hiện thái độ không ...
Chi tiết
KQNC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHUNG CHI TIẾT CỦA  LUẬT THANH NIÊN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN

18/04/2019

Bài viết tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài cấp Viện năm 2017 “Nghiên cứu xây dựng khung chi tiết Luật thanh niên sửa đổi theo hướng tiếp cận phát triển”, mà số KXVTN17-02.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên”

21/01/2019

Ngày 3/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên” do GS.TS Đặng Cảnh Khanh – ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 20/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống” mã số KXVTN.18-06 do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm đề ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 18/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội của thanh niên hiện nay” do đ/c TS. Đỗ Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì cuộc ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 2018

15/01/2019

Ngày 24/12/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện “Điều tra một số nội dung sửa đổi Luật Thanh niên” do GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp
Chi tiết
TTNC: Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay

09/11/2018

Đề tài cấp bộ: “Xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay” do TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm. Mã số: ĐT.KXĐTN.17-08.
Chi tiết
TTNC: Tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017-2022

26/10/2018

Chi tiết