NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

Giải pháp lồng ghép các hoạt động  Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Giải pháp lồng ghép các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS", mã số KXĐTN.15-08 do ThS Phan Nguyên Thái làm chủ nhiệm
Chi tiết
Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất", mã số KXĐTN.15-10 do TS Trần Sỹ Minh làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số", mã số KXĐTN 15-09 do TS. Nguyễn Thị Bích Điểm làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua hoạt động của Đoàn

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua hoạt động của Đoàn", mã số KXĐTN.15-03 do Ths Phan Thanh Nguyệt làm chủ nhiệm
Chi tiết
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại", mã số KXĐTN 15-02 do ThS Lê Quang Tự Do làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Xây dựng lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Xây dựng lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn", mã số KXĐTN. 15-01 do ThS Nguyễn Minh Thơ làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Giải pháp liên kết hoạt động sản xuất trên biển của các tổ, đội thanh niên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

09/10/2017

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2015: "Giải pháp liên kết hoạt động sản xuất trên biển của các tổ, đội thanh niên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ" do ThS. Trần Hương Thảo chủ nhiệm.
Chi tiết
Những yếu tố tác động đến quá trình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn khu vực Đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Những yếu tố tác động đến quá trình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn khu vực Đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay", mã số KXĐTN 15-06; chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hải Đăng.
Chi tiết
Nghiên cứu một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005

09/10/2017

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: “Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005”
Chi tiết
ĐIỀU TRA HÀNH VI NGUY CƠ VỀ SỨC KHỎE CỦA THANH NIÊN

06/07/2017

Nhằm nhận diện các vấn đề nguy cơ về sức khỏe của thanh niên hiện nay, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành cuộc điều tra về "Hành vi nguy cơ về sức khỏe của thanh niên hiện nay"
Chi tiết