Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên đề đề tài nghiên cứu cấp Viện

22/09/2017

Ngày 20/9/2017, tại Hội trường tầng 3 Viện NCTN, phòng Nghiên cứu Thanh niên và Pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề đề tài nghiên cứu cấp Viện "Hành vi lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng của thanh niên hiện nay".
Chi tiết
Sinh hoạt khoa học: Nâng cao năng lực nghiên cứu với chủ đề “Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm”

22/09/2017

Vào lúc 8h30 sáng ngày 21/9, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức buổi tập huấn về chủ đề “Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm” do PGS.TS. Mai Văn Hai trực tiếp giảng dạy. Đây là buổi thứ hai trong chương trình tập huấn nâng ...
Chi tiết