GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

24/03/2016

Chi tiết
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2022

20/02/2016

Chi tiết
HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

27/01/2016

Chi tiết
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN CÁC THỜI KỲ

27/01/2016

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thanh niên các thời kỳ từ khi thành lập Viện
Chi tiết
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

10/01/2014

Viện Nghiên cứu thanh niên được thành lập ngày 26/02/1986 theo Nghị quyết số 46/NQ/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Khóa IV). Hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số 151/Bộ KHCN&MT cấp ngày ...
Chi tiết