TIN TỨC

TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện điều tra dư luận xã hội Quý 1.2019

25/03/2019

Vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội quý 1 năm 2019 với chủ đề “Ý kiến của thanh niên về các chính sách hỗ trợ đảm bảo đời sống và hòa nhập cộng đồng cho một số đối ...
Chi tiết
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên 2019

28/01/2019

Vào ngày 22/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do đ/c Đỗ Ngọc Hà và đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh chủ trì hội nghị.
Chi tiết
Đại hội chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên nhiệm kỳ 2018 - 2019

21/01/2019

Ngày 21/1/2019, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã trang trọng tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em”

08/01/2019

Ngày 17/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”
Chi tiết
Khảo sát tình hình thanh niên năm 2018

09/11/2018

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên tiến hành khảo sát đánh giá tình hình thanh niên năm 2018
Chi tiết
KHẢO SÁT TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SINH VIÊN, CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

09/11/2018

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X vào tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên phối ...
Chi tiết
Điều tra ý kiến của thanh niên về một số vấn đề liên quan đến đạo đức của thanh niên hiện nay

29/10/2018

Quý II vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra ý kiến của thanh niên về thực trạng đạo đức của thanh niên hiện nay
Chi tiết
Khảo sát ý kiến trẻ em về hình thức phát triển “tiếng nói” của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em

29/10/2018

Nhằm cung cấp thông tin về sự tham gia của trẻ em từ đó phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”, Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Viện 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu phát triển các hình thức ...
Chi tiết
Khảo sát nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống

23/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, quý 3 vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra khảo sát Nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống.
Chi tiết
Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện điều tra, khảo sát ý kiến của thanh niên về  “Một số nội dung sửa đổi Luật Thanh niên 2005”

22/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2018, quý 3 vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến thanh niên về một số nội dung sửa đổi của Luật Thanh niên 2005.
Chi tiết