Thông báo các ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức về Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2016

28/02/2017

 

 THÔNG BÁO 

Các ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức

về Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2016

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Nghiên cứu Thanh niên thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2016 và lịch thi như sau:

1. Danh sách ứng viên có đủ điều kiện dự thi (file đính kèm)

2. Lịch thi: Từ ngày 11/3/2017 đến ngày 13/3/2017

3. Địa điểm phòng thi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Số 3, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Lịch tập trung: Đề nghị các ứng viên đúng 9h00 thứ sáu ngày 10/3/2017 tập trung tại phòng họp tầng 2 Viện Nghiên cứu Thanh niên nghe phổ biến quy chế và các thủ tục cần thiết tham dự kỳ thi.

 

                                                                                                            VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                    Đỗ Ngọc Hà