Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017

07/06/2017

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên thông báo các anh/chị có tên sau đã trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/3/2017:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Trình độ đào tạo

1

Đỗ Minh Hoàng

05/07/1993

Hà Nam

Cử nhân Xã hội' học

2

Vũ Long Khánh

29/08/1994

Hà Nội

Cử nhân Tâm lý học

3

Trần Thị Thu Ngân

09/09/1981

Bình Định

Thạc sỹ Xã hội học

4

Nguyễn Văn Quý

08/10/1993

Nghệ An

Cử nhân Chính trị học

 

Đề nghị các anh/chị có tên trên từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017 có mặt tại: Phòng số 103, Viện Nghiên cứu Thanh niên, số 3 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017 trân trọng thông báo./.

  

                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                         (Đã ký)

                                                                               Nguyễn Hải Đăng