Điều tra ý kiến của thanh niên về “Tác động của tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 đến tâm trạng, tư tưởng của thanh niên”

10/04/2018

         Trong quý I vừa qua, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội với chủ đề “Tác động của tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 đến tâm trạng, tư tưởng của thanh niên”. Đây cũng là công trình thanh niên được lãnh đạo Viện giao cho chi đoàn phụ trách nhằm phát triển chuyên môn cho các đoàn viên và hưởng ứng các hoạt động trong tháng thanh niên. Cuộc điều tra được tiến hành tại 6 tỉnh, thành phố bao gồm: Yên Bái, Nam Định, Quảng Trị, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu với 1200 mẫu đại diện cho các đối tượng thanh niên khác nhau: học sinh, sinh viên, viên chức, công nhân, nông dân.

           Cuộc điều tra tập trung vào các nội dung chính như: Tìm hiểu tâm trạng, tư tưởng của thanh niên về một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực về kinh tế - chính trị của đất nước năm 2017; Tâm trạng, tư tưởng của thanh niên trước một số vẫn đề còn tồn tại, bất cập trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2017; Tâm trạng, tư tưởng của thanh niên về một số vấn đề xã hội và trào lưu xã hội của thanh niên hiện nay; Tâm trạng, tư tưởng của thanh niên trước những khó khăn, thách thức đối với thanh niên hiện nay; Tâm trạng, tư tưởng của thanh niên trước một số chính sách liên quan đến thanh niên hiện nay và những kỳ vọng, mong đợi của thanh niên hiện nay. 

          Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại hoạt động khảo sát tại cơ sở:

 

   Phương Thanh