Điều tra Dư luận xã hội ý kiến thanh niên về chính sách liên quan đến thanh niên

08/06/2018

Trong Quý II.2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên phối hợp cùng một số tỉnh/thành đoàn tổ chức điều tra dư luận xã hội, lấy ý kiến thanh niên về một số vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật dành cho thanh niên hiện nay.

Trên thực tế, mặc dù đã có nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên được ban hành ở nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các chính sách này vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định dẫn đến chưa đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của thanh niên cũng như chưa thực sự phát huy được vai trò, cống hiến của thanh niên đối với xã hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh điều kiện kinh tế, xã hội đang có nhiều thay đổi như hiện nay, thanh niên đang đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển như: chất lượng nguồn nhân lực thấp, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, các hành vi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tình trạng mất cân bằng lao động,....đòi hỏi chính sách, pháp luật về thanh niên cũng phải có sự sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên. Chính vì vậy, việc thực hiện điều tra ý kiến của thanh niên về chính sách thanh niên góp phần phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên, đảm bảo tính khách quan, toàn diện của chính sách, pháp luật.

Cuộc điều tra được tiến hành trên 06 tỉnh/thành trên cả nước bao gồm: Bắc Kạn, Hải Phòng, Đắc Lắc, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng với 1200 thanh niên đại diện cho vùng miền (Bắc - Trung - Nam), khu vực (Nông thôn - Miền núi - Đô thị), ngành nghề (Công chức, viên chức - Học sinh, sinh viên - Nông dân - Công nhân). Nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề gần gũi, thiết thực nhất liên quan đến các chế độ, ưu đãi dành cho thanh niên như: Sự quan tâm của thanh niên đối với chính sách; việc tiếp cận, thực hiện chính sách; mong muốn, kỳ vọng của thanh niên vào chính sách dành cho thanh niên. Trên cơ sở đó, các đối tượng thanh niên ở những vùng miền trên cả nước đã có cơ hội để bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình về quá trình thực hiện, thụ hưởng những chính sách, chế độ, ưu đãi và đưa ra những kiến nghị, góp ý để việc xây dựng, chính sách được tốt hơn. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại cơ sở:

Tuấn Dũng