Khảo sát những khó khăn của thanh niên làm việc tại KCN, KCX trong việc tiếp cận dịch vụ công hiện nay

25/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, Quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành điều tra khảo sát Những khó khăn của thanh niên làm việc tại KCN, KCX trong việc tiếp cận dịch vụ công hiện nay.


Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh kinh tế thị trường, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, thanh niên làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất là đối tượng dễ gặp tổn thương từ sự biến đổi không ngừng này. Đặc biệt, họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận của dịch vụ công của Nhà nước, doanh nghiệp cũng như xã hội - những dịch vụ thiết yếu nhằm đảm bảo các nhu cầu cơ bản của cuộc sống.


Do đó, để nắm bắt được những khó khăn của đối tượng này trong việc tiếp cận dịch vụ công, cuộc khảo sát đã được tiến hành trên 2 tỉnh, thành phố: Hà Nội và Quảng Ngãi với quy mô triển khai khảo sát bao gồm: 400 phiếu khảo sát và 4 cuộc phỏng vấn sâu trên nhóm đối tượng thanh niên công nhân. 


Thông qua cuộc khảo sát, thanh niên có cơ hội chia sẻ quan điểm về những khó khăn họ gặp phải khi tiếp cận một số loại hình dịch vụ như: dịch vụ cơ bản, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ giải trí, tham gia và thông tin. Cùng với đó, thanh niên có cơ hội thảo luận, trao đổi, đề xuất những ý kiến để cải thiện hoạt động của các loại hình dịch vụ công. Đây là những thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc gợi mở, đề xuất một số nội dung góp phần giúp Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và xã hội tăng cường chất lượng của các loại hình dịch vụ công, góp phần định hướng chúng hoạt động có hiệu quả và mang lại chuyển biến tích cực cho xã hội, giúp thanh niên có thể tiếp cận dễ dàng hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của mỗi cá nhân.